3 gånger så många kvinnliga par, som manliga, har gift sig sedan homosexuella fick rätt att ingå äktenskap den 1 maj i år.